RuokaSavo-hanke

RuokaSavo-hanke on vuonna 2013 alkunsa saanut maaseudun kehittämisrahastosta rahoitettu hanke. Hanketta hallinnoi ProAgria Pohjois-Savo ja hankkeen rahoittajana toimii Pohjois-Savon Ely-keskus.

RuokaSavo -hanke on uusia ideoita ja uusia elinmahdollisuuksia Pohjois-Savoon tuova hanke. Ensimmäisenä tavoitteena on RuokaSavo -ruokamaakunta-aseman vahvistaminen paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Toiminnan pohja ja perusta on Pohjois-Savon vahva perusmaatalous ja siitä kumpuavat laadukkaat elintarvikkeet. Elintarvikeyritysten kasvun, osaamisen ja yhteistyön vahvistamisen yleinen kehitystyö on toinen ydintavoite. Kolmantena, samaa päämäärää tukevana sisältönä on ruokamatkailun jalkauttaminen Pohjois-Savoon. Tämä toteutetaan tiettyjen, vuosittain toistuvien tapahtumien kehitystyössä sekä esimerkiksi osallistavan matkailun uusissa tuotteissa, joita kohdennetaan kv-markkinoille. Ruoka- ja matkailutuotteiden kansainvälisyyttä rakennamme elintarvike- matkailu- ja luovien alojen yritysten yhteistyössä.

Tavoitteisiin päästään toteuttamalla hankkeessa monipuolisia toimenpiteitä, joista kuluttajille näkyvimpänä ovat erilaiset suuret ruokatapahtumat sekä European Region of Gastronomy-projekti. Niiden lisäksi hankkeen kautta kehitetään ja tiivistetään alueen ruokatoimijoiden verkostoa oppilaitos-, yhdistys- ja asiantuntijasektoreilla.

Hanke alkoi 2013 ja päättyy 31.7.2018

Lisätietoja: Heli Sulola, hankepäällikkö

p. +358 40 672 0597 heli.sulola@proagria.fi